אני רוצה להעביר לכם מסר

אני רוצה להעביר לכם מסר. מרבית האנשים שחלק גדול בלא מודע שלהם .רואים את החיים בזמן פסיכולוגי . זמן שלא קיים.

 

תפיסה לא מציאותית של החיים, הוא הבסיס לפחד,אנשים לא מוכנים לחיות-אנשים לא מוכנים למות .זה כל הקיום שלהם כרגע, הפחד הוא פשוט בגלל שאתה לא חי עם החיים.אתה חי ב-mind( מחשבות ) שלך, הפחד שלך הוא תמיד מה הולך לקרות ברגע הבאכלומר שהפחד שלך תמיד על משהו שלא קיים , אם הפחד שלך הוא על הלא קיים הפחד שלך הוא 100% דמיוני , אם אתה סובל מהלא קיים , זו סוג של אי שפיות ,אז אנשים עשויים להיות ברמות שונות של אי שפיות ,אבל אם אתה פוחד או אם אתה סובל ממשהו שלא קיים, זה נחשב לאי שפיות הלא כן ? אנשים כל הזמן סובלים או ממה שקרה אתמול ,או ממה שעשוי לקרות מחר, אז הסבל שלך הוא תמיד על משהו שלא קיים ,פשוט בגלל שאתה לא נטוע (משורש) במציאות, אתה תמיד משורש ב-mind שלך.mind חלק אחד ממנו הוא זיכרון .חלק אחד אחר ממנו הוא דמיון ,שניהם הם בדרך אחת דמיון ,בגלל ששניהם לא קיימים עכשיו.אתה אבוד בדמיון שלך , זה הבסיס לפחד שלך.

 

אם אתה נוטע במציאות אז לא יהיה שום פחד.על תחשבו על התשלומים-על החובות-על מה שקרה אתמול-על מה שהולך להיות מחר-תחיו את הרגע הזה . חוץ מימנו אין שום דבר אחר. וגם אם כואב. וגם אם עצוב. תנו חיוך -מותר לחייך והחיים יפים.

 

וגם אם אתם לא מסתדרים לבד והלכתם לאיבוד. תמיד אבל תמיד אפשר למצוא את הדרך חזרה. ותמיד אפשר לבקש עזרה אל תישארו עם זה לבד. כי יש עם מי לדבר. 

 

היקום לא ישלח לכם -שום דבר שלא תצליחו להתמודד איתו .תחיו את הרגע , הוא כל מה שקיים ​